De oceaan

Onze blauwe planeet

De oceaan houdt onze blauwe planeet leefbaar. Ze speelt een zeer belangrijke rol in ons klimaat en in de voorziening van voedsel en hulpbronnen voor de mensheid. Opwarming van de oceaan zorgt voor verschuiving en verandering van ecosystemen en biodiversiteit. Met onderzoek proberen we beter te begrijpen hoe deze verschillende processen werken zodat we de oceaan beter kunnen beschermen.

Wat is Wereld­oceaandag?

Op 8 juni is de jaarlijkse Wereldoceaandag. Deze dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het Klimaatverdrag van 1992 (Earth Summit Rio de Janeiro) om internationaal aandacht te vragen voor de grote rol die oceanen spelen voor het reguleren van het klimaat, maar ook als bron van bijvoorbeeld zuurstof en voedsel.

Om oceaanonderzoek de sleutelrol te geven die nodig is als antwoord op prangende kwesties rond klimaatverandering, heeft de Verenigde Naties het mondiale Decennium van Oceaanonderzoek voor Duurzame Ontwikkeling uitgeroepen. Met als doel om in de jaren 2020-2030 via oceaanwetenschap oplossingen te zoeken voor duurzame ontwikkeling, die mensen en onze oceaan met elkaar verbinden.

Op de middagsessie Oceaanbeleid en -wetenschap van 5 juni 2024 is de Nederlandse National Ocean Decade Committee ingesteld. De committee zal binnen het Koninkrijk der Nederlanden invulling geven aan de VN ‘Decade of Ocean Science for Sustainable Development’.

Lees meer over De National Ocean Decade Committee >

We weten meer over de oppervlakte van Mars, dan van de bodem van de Oceaan.
OceaanOceaan